Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nowy sprzęt w OSP w gminie Choroszcz

2015-07-10

W 2015 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Choroszcz zostały doposażone w nowy sprzęt – głównie specjalistyczną odzież ochronną.

 

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Choroszcz w środki ochrony indywidualnej” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, jak również ze środków budżetu gminy Choroszcz.

 

 

Łączna kwota dofinansowania wyniosła ogółem 22534,20 zł, w tym środki WFOŚ, stanowiące 60% dotacji to 13520,52 zł, zaś dotacja z budżetu gminy Choroszcz, stanowiąca pozostałe 40%, to: 9 013,68 zł. 

 

Udzielone dofinansowanie posłużyło do zakupienia:

 

- 23. par butów strażackich,

- 9. kompletów specjalnych ubrań strażackich;

- 6. kamizelek asekuracyjnych.

 

Doposażone w nowy sprzęt zostały Jednostki OSP w: Choroszczy, Złotorii, Żółtkach, Rogówku, Rogowie, Pańkach oraz Izbiszczach.

 

Zakupiony sprzęt z pewnością posłuży do sprawniejszego funkcjonowania OSP na terenie gminy Choroszcz, a także sprawi, że praca strażaków stanie się jeszcze łatwiejsza.

 

***

 

Jednostki OSP w gminie Choroszcz zasobniejsze w sprzęt


Miło nam poinformować, że w 2015 roku Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Choroszcz otrzymały dofinansowanie niezbędne do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania. OSP z gminy Choroszcz dostały wsparcie ze środków budżetu Gminy Choroszcz, Powiatu Białostockiego oraz Województwa Podlaskiego, jak również z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Szczegółowy zakres dotacji oraz zakupu nowego sprzętu przedstawia się następująco:


Jednostka OSP Barszczewo zakupiła motopompę pożarniczą do wody zanieczyszczonej. Koszt zakupu to 6 200 zł.

Został on sfinansowany z następujących źródeł:

a) dotacji Oddział Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 2 300 zł,

b) dotacji Gminy Choroszcz – 1 950 zł,

c)  dotacji Powiatu Białostockiego – 1 950 zł.

 

Wraz z końcem roku OSP w Barszczewie zakupiła również: latarkę Vulkan (1 szt.), mundury koszarowe (2 kpl.), kominiarki (3 szt.), umundurowanie wyjściowe (1 kpl.). Całkowity koszt zakupu wyniósł 2838 zł i został sfinansowany z następujących źródeł:

a) dotacji Gminy Choroszcz – 1730 zł;

b) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 1045 zł;

c) środków własnych OSP – 63 zł.

 

Jednostka OSP Pańki zakupiła:

 

1) drabinę pożarniczą aluminiową, dwuprzęsłową, wysuwaną z podporami. Koszt zakupu wyniósł 5 400 zł i został sfinansowany z następujących źródeł:

a) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 1 800 zł,

b) dotacji Gminy Choroszcz – 1 775 zł,

c) dotacji Powiatu Białostockiego – 1 775 zł,

d) środki własne OSP – 50 zł;

 

2) hełm strażacki (2 szt.), rękawice specjalne (2 szt.), kominiarki strażackie (2 szt.), zamocowanie do drabiny (1 kpl.) na łączną kwotę 2 380 zł. Zakup został dofinansowany przez:

a) dotacji Gminy Choroszcz – 1510 zł;

b) środki Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 820 zł;

c) środki własne OSP oraz – 50 zł;

 

3) prądownicę TURBO (1 szt.), ubrania specjalne typu NOMEX (2 szt.) na łączną kwotę 2656,80 zł. Zakup zadania dofinansowany z:

a) dotacji z Urzędu Miejskiego w Choroszczy – 2572 zł;

b) środki własne OSP w Pańkach – 84,80 zł;

 

4) hełm MDP (9 szt.), kamizelkę ratunkową 100N, standardowa "STRAŻ" (2 szt.), wąż W-75-ŁA powlekany K (1 szt.) na łączną kwotę całość 1524,96 zł. Zakup zadania dofinansowany z dotacji dotacji Gminy Choroszcz.

 

Jednostka OSP w Złotorii zakupiła:

 

1) wentylator oddymiający o wartości 5 000 . Koszt zakupu został zrealizowany z następujących źródeł:

a) budżetu Województwa Podlaskiego – 2 500 zł,

b) budżetu Gminy Choroszcz – 2 500 zł;

 

2) rękawice specjalne (2 pary) o wartości  360 zł, a także kominiarki (2 szt.) o wartości  170 zł, na łączną kowtę 530 zł. Zakup został dofinansowany z:

a) dotacji Gminy Choroszcz – 310 zł;

b) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 220 zł;

 

3) narzędzie ratownicze Hooligan 107 (2 szt.), zestaw do zabezpieczania poduszek pneumatycznych (1 kpl.), latarki z uchwytem do hełmu (5 szt.) na łaczną kwotę 4100 zł. Zakup został dofinansowany z:

a) dotacji Komendatna Głownego Państwowej Straży Pożarnej –4000 zł;

b) środków własnych OSP – 100 zł.

 

Jednostka OSP w Choroszczy zakupiła:

 

1) motopompę pożarniczą wraz z osprzętem oraz wentylator oddymiający o łącznej wartości 38 500 zł. Zakup został dofinansowany z następujących źródeł:

a) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 12 700 zł,

b) dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 10 000 zł,

c) dotacji Gminy Choroszcz – 7 900 zł,

d) dotacji Powiatu Białostockiego – 7 900 zł.

 

2) latarki (1 szt.), węże tłoczne W-52 (4 szt.) oraz buty strażackie (1 par.) na łączną kwotę 2 423 zł. Zakup został sfinansowany z następujących źródeł:

a) dotacji Gminy Choroszcz – 1 400 zł,

b) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 920 zł,

c) środków własnych OSP – 103 zł.

 

3) nosze typu deska ,,18” (1 kpl.), hełmy strażackie (6 szt.) oraz radiotelefony nasobne (2 kpl.) na łączną kwotę 9 305,01 . Całość sfinansowana została z następujących źródeł:

a) dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 5 721 zł,

b) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 3 400 zł,

c) środków własnych OSP – 184,01 zł.

 

Jednostka OSP Rogowo zakupiła: hełmy strażackie (2 szt.), rękawice ochronne (2 pary), kominiarki (2 szt), węże tłoczne W-75 (2 odc.), węże tłoczne W-52 (2 odc.) o łącznej wartości 2800 zł. Zakup został sfinansowany był z następujących źródeł:

a) dotacji Gminy Choroszcz – 1570 zł.

b) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku –  1230 zł.

 

Jednostka OSP Żółtki zakupiła: agregat prądotwórczy (1 kpl.), maszt oświetleniowy (1 kpl.), rękawice ochronne (2 pary), kominiarki (2 szt.), buty strażackie (2 pary), mundury wyjściowe (4 kpl.), czapki rogatywki (4 szt.) na łączną kwotę 8269,99 zł. Zakup w został sfinansowany z następujących źrodeł:

a) dotacji Gminy Choroszcz – 6289,99 zł;

b) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku –  1980 zł.

 

Jednostka  OSP Kruszewo zakupiła: ubrania ochronne WUS-4/S/G (3 kpl.),  pilarki do drewna (1 szt.), rękawice strażackie (5 par), kominiarki (5 szt.), ubrania koszarowe (3 kpl.), węże tłoczne W-52 (2 szt.), opony (4 szt.) na łączną kwotę 13 138 zł. Zakup został sfinansowany był z następujących źródeł:

a) dotacji Gminy Choroszcz – 9 238 zł;

b) dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku –  3 900 zł.    

 

Jednostka OSP Klepacze z przyznanych jej dotacji sfinasowała ułożenie płyetk ceramicznych w pomieszczeniach OSP oraz zakupiła motopompę pożarniczą M 16/8 TOHATSU. Zakup, w łącznej kwocie 34.000 zł, został sfinansowany z dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Jednostka OSP w Izbiszczach zakupiła prądownice W-52 (2 szt.), węże ssawne – Wss110 (2 szt.), rękawice strażackie (5 par), kominiarki (5 szt.), szafki na ubrania (1 kpl.), mundury  wyjściowe (2 kpl.), czapki rogatywki (2 szt.), koszule (2 szt.). Całkowity koszt zakupu wyniósł 5162 zł i został sfinansowany z dotacji:

a) budżetu gminy Choroszcz 3942 zł;

b) Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP OSP w Białymstoku 1220 zł.                                                            

 

Jednostka OSP w Rogówku zakupiła rękawice ochronne (6 par) oraz kominiarki (6 szt.). Koszt całkowity zakupu wyniósł 1590,00 zł i został sfinansowany z dotacji:

a) budżetu gminy Choroszcz – 930zł;

b) Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku  –  660zł.

 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Choroszcz serdecznie dziękują następującym instytucjom za wsparcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej,

- Burmistrzowi Choroszczy,

- Marszałkowi Województwa Podlaskiego,

- Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

- Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP Województwa Podlaskiego,

- Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

Serdecznie dziękujemy za otrzymane dotacje. Jesteśmy przekonani, że wydatkowane pieniądze posłużą w jeszcze lepszym, sprawniejszym i bezpiecznym dbaniu o życie i mienie naszej społeczności gminy Choroszcz.