Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Decyzje o podziale nieruchomości: zmiany w dokumentacji

2015-07-09

1 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 831). Na mocy nowego aktu prawnego, znika obowiązek obligatoryjnego opatrywania odpowiednimi klauzulami urzędowymi, przez organa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizował prace geodezyjne.

W związku z powyższym, w świetle nowych przepisów, wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości może nastąpić w oparciu o dokumenty, które nie muszą być dodatkowo uwierzytelniane przez organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny.

 

Szczegóły informacji – w załączeniu.

 

Urząd Miejski w Choroszczy