Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Organizacje Pozarządowe

2015-06-25

Witamy w zakładce Organizacje Pozarządowe Urzędu Miejskiego w Choroszczy. W tym miejscu będziecie mogli Państwo znaleźć szereg informacji dotyczących funkcjonowania III sektora w Gminie Choroszcz oraz w całym kraju. Zapraszamy do współtworzenia tej strony!

Jeśli któreś z podanych przez nas treści powinny być zmienione lub uzupełnione, serdecznie prosimy o kontakt:

 

Ewa Łukaszewicz: elukaszewicz@choroszcz.pl, 85 713 22 02, Urząd Miejski w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2

 

W tym miejscu przestawiamy bazę danych organizacji pozarządowych w Gminie Choroszcz.

 

W tym miejscu informujemy o konkursach na realizację zadań publicznych w 2015 r., ogłoszonych w Gminie Chroszcz:

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- w sferze ochrony i promocji zdrowia

- w sferze kultury i sztuki.

 

Podajemy także infrmację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w Gminie Choroszcz.

 

Tutaj z kolei informujemy o Komisjach konkursowych oceniajacych oferty w poszczególnych konkursach:

- Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych;

- Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej;

- Zarządzenie nr 53;

- Zarządzenie nr 54;

- Zarządzenie nr 74.

 

Tutaj znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziac udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych przez gminę Choroszcz:

- WZÓR oferty realizacji zadania

- WZÓR umowy

- WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego

- INSTRUKCJA wypełniania oferty 

 

 

Tutaj znajdziecie też Państwo:

- Program współpracy gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego - mapa aktywności

- bazę aktualności i aktów prawnych zwiazanych z działanością organizacji pozarządowych.

 

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do współtworzenia strony!