Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał

2015-06-24

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński informuje, że w terminie 11-18 czerwca 2015 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 11.06.2015 r., zostały przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz;

 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanych projektów uchwał.

 

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński