Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Konsultacje społeczne projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”

2015-06-19

Działając na pod stawie art. 54 ust. 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późń. zmian.) PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU informuje

o przystąpieniu do konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” oraz prognozy oddziaływania na środowisko”.

 

Z „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” można zapoznać się TUTAJ, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego Choroszczy: 16-70 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, p. nr 10.

 

Mieszkańcy gminy Choroszcz swoje opinie i wnioski do „Planu gospodarki niskoemisyjnej” mogą zgłaszać do dnia 9 lipca 2015 r. na niniejszym Formularzu konsultacyjnym, w następujący sposób:

 

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, Referat Budownictwa  

 

2) w formie elektronicznej na adres: mjacejko@choroszcz.pl

 

3) w formie ustnej – do p. Marzeny Jacejko, Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, p. nr 10.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dn. 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. Zmian.) wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informujemy także, że w ramach konsultacji społecznych „Planu gospodarki niskoemisyjnej” odbędą się również spotkania konsultacyjne według poniższego harmonogramu:

 

Lokalizacja:

Data, godzina:

 

Białystok, Urząd Miejski,
ul. Słonimska 2 sala nr 10

 

 

02.07.2015,
godz. 8.00

Choroszcz, Remiza OSP w Choroszczy,
ul. Dominikańska 22

 

01.07.2015,
godz. 14.00

Czarna Białostocka, USC w Czarnej Białostockiej,
ul. J. Piłsudskiego 9

 

01.07.2015,
godz. 10.00

Dobrzyniewo Duże, Urząd Gminy,
ul. Białostocka 25

 

30.06.2015,
godz. 10.00

Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury, sala widowiskowa,
Pl. Królowej Rodzin 1

 

30.06.2015,
godz. 14.00

Łapy, Inkubator Przedsiębiorczości, sala konferencyjna,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a

 

30.06.2015,
godz. 10.00

Supraśl, Urząd Miejskie, sala konferencyjna,
ul. J. Piłsudskiego 58

 

30.06.2015,
godz. 14.00

Wasilków, Urząd Miejski, sala konferencyjna,
ul. Białostocka 7

 

01.07.2015,
godz. 14.00

Zabłudów, Miejski Ośrodek Animacji Kultury, sala „Pod Burmistrzem”,
ul. Rynek 8

01.07.2015,
godz. 10.00

 

 

Szczegółowych informacji na temat programu, jak również konsultacji społecznych dotyczących dokumentu udziela p. Marzena Jacejko, Urząd Miejski w Chroszczy, ul. Dominikańska 2, pok. nr 10, tel. 85 713 22 31.

 

Urząd Miejski w Choroszczy