Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI W CHOROSZCZY

2015-06-11

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji społecznych na temat projektów następujących dokumentów:

1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz;

 

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

 

Do konsultacji społecznych zapraszone są zwłaszcza organizacje, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności, o której mowa w wymienionych projektach uchwał.

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie – na załączonym formularzu w terminie do dnia 18 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński