Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja o powołaniu Komisji Konkursowych

2015-05-21

Burmistrz Choroszczy zawiadamia, iż w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choroszcz w 2015 r. ogłasza się, co następuje:

1) w odniesieniu do konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Choroszcz w 2015 r., w związku z nieotrzymaniem – w pierwszym terminie naboru – żadnej oferty, obecnie nie będzie powołana Komisja Konkursowa do oceny ofert. Jednocześnie Burmistrz Choroszczy zawiadamia, że Komisja do zaopiniowania ofert w przedmiotowej sprawie zostanie powołana w przypadku otrzymania ofert w drugim terminie naboru, tj. 10.08.-01.09.2015 r. Szczegółowa informacja w przedmiotowej sprawie znajduje się TUTAJ.

 

2) w odniesieniu do konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Choroszcz w 2015 r. – Komisja Konkursowa została powołana.

 

Skład Komisji Konkursowej oraz Regulamin jej pracy zawiera Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015.

 

3) w odniesieniu do konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Choroszcz w 2015 r. – Komisja Konkursowa została powołana.

 

Skład Komisji Konkursowej oraz Regulamin jej pracy zawiera Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2015.

Urząd Miejski w Choroszczy