Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Przekroczenie kwoty granicznej – ważne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

2015-05-20

KRUS, Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 5a ust 4 ustawy z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 20l3r., poz. 1403 z późn. zm.) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujące przy prowadzeniu tej działalności, ZOBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ W KASIE ZAŚWIADCZENIE ALBO OŚWIADCZENIE, że nie została przekroczona kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć w terminie do 31 maja.

KRUS_logo

 

W związku z tym, że 31 maja w bieżącym roku przypada w niedzielę, Kasa informuje, że zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w bieżącym roku termin na złożenie stosownych dokumentów upływa z dniem 1 czerwca 2015r.

 

Jednocześnie Kasa informuje, że przekroczenie kwoty 3166 zł należnego za 2014 r. podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2014, bądź niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS w ustawowym terminie, będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 2 czerwca 2015 r., chyba, że nastąpi zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie oświadczenia lub zaświadczenia.

 

KRUS, oddział w Białymstoku