Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

ZECWiK: nowe zasady przyjmowania nieczystości

2015-04-29

Od 1 maja ZECWiK w Choroszczy wraca do przyjmowania nieczystości z gospodarstw domowych z Gminy Choroszcz. Limity czasowo wprowadzone w kwietniu b.r. dały oczekiwane rezultaty: lokalna oczyszczalnia ścieków zdołała powrócić do dawnych norm i znów przyjmuje nieczystości. Ale na nowych zasadach – na podstawie nowych umów oraz Kart Przekazania Nieczystości Ciekłych. Cena: 5,22 zł brutto za metr sześcienny zrzutu ścieków – pozostaje bez zmian.

Głośnym echem wśród mieszkańców gminy odbiły się limity na przyjmowanie nieczystości, wprowadzone przez ZECWiK w kwietniu b.r. Sytuacja, choć niektórym mieszkańcom być może utrudniła funkcjonowanie, tak naprawdę pozwoliła uporządkować zawikłaną od lat sytuację: oczyszczalnia zdołała powrócić do normalnych zasad funkcjonowania. Liczba zrzucanych nieczystości nie tylko zmniejszyła się, pozwalając na usprawnienie funkcjonowania wymagającej modernizacji oczyszczalni, ale także wskazała, że przez lata, zrzucane do oczyszczalni nieczystości oddawane były w sposób nie zawsze uczciwy. Zauważono bowiem znaczącą prawidłowość: od momentu, gdy w Białymstoku ponad 3-krotnie podniesiono cenę dowożonych ścieków i zanotowano 35% spadek zrzutu nieczystości, w porównywalnym okresie ZECWiK w Choroszczy przyjmował o 35-40% ścieków więcej. Czy to przypadek? Raczej nie. I dlatego taka sytuacja nie mogła być dłużej kontynuowana. Stąd wprowadzone zmiany: najpierw limity, a teraz nowe zasady współpracy.

 

Przede wszystkim, od 1 maja nieczystości będą oddawane na podstawie nowych umów, które m.in. wyznaczają dopuszczalną objętość nieczystości ciekłych bytowych przyjmowanych przez oczyszczalnię na 27 m3 dziennie. Zakładają także, że podczas każdego opróżniania wozu asenizacyjnego będzie mogła być pobrana próbka kontrolna. Po co? By określić wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Jest to ważne, ponieważ jeśli zrzucane ścieki przekraczają ustalone normy (te określone są w Zał. nr 2 do Umowy), dostawca zapłaci za przekroczenia. W ten sposób oczyszczalnia chce się ustrzec przed nieuczciwymi praktykami. Jednak ci właściciele, którzy dbają o systematyczne opróżnianie szamb, nie muszą się obawiać – normy zrzutu ich nieczystości nie powinny być przekroczone.

 

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie Kart Przekazania Nieczystości Ciekłych - bez tych dokumentów, ścieki do oczyszczalni w Choroszczy nie będą przyjmowane. W Karcie Przekazania Nieczystości Ciekłych, swoim podpisem, zarówno właściciele gospodarstw, jak i wywożący nieczystości, zaświadczają o ich przyjęciu z terenu Gminy Choroszcz (egzemplarz dokumentu otrzymuje każda ze stron). Ani bowiem ZECWiK, a tym bardziej uczciwi mieszkańcy gminy nie chcą płacić za nieswoje ścieki. A tak właśnie wcześniej bywało. Jak się przed tym bronić? Może warto zapamiętać, że cena za jeden metr sześcienny zrzutu ścieków do choroszczańskiej oczyszczalni – to niezmienne od lat: 5,22 brutto. Rachunek wydaje się więc być prosty do obliczenia, ile, przeciętnego Kowalskiego, może kosztować usługa asenizacyjna. A i konkluzja wydaje się być także oczywista, kto ustala ceny za wywóz nieczystości z gospodarstw domowych gminy Choroszcz.

 

Zarząd ZECWiK

w Choroszczy