Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja Burmistrza Choroszczy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2015-03-23

Burmistrz Choroszczy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz:

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

— położona w obrębie Klepacze o nr geod. 279/61, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 279/32,

 

nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

— położona w m. Choroszcz o nr geod. 741/47 na okres do 3 lat.

Choroszcz 23.03.2015 r.

 


B U R M I S T R Z

mgr inż. Robert Wardziński

 

Załączniki do pobrania:

Oryginał ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym