Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nowy Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

2015-03-13

Gazeta w Choroszczy

W dniach 10-11 marca br. w Starym Licheniu k/Konina zebrała się Rada Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

 

 

Podczas obrad podsumowano mijający okres, delegaci na zjazd przedstawili działania w poszczególnych strukturach stowarzyszeń, udzielili także absolutorium obecnemu zarządowi KSS.

 

Dokonano również nowego wyboru Prezesa oraz Zarządu Głównego KSS na kolejną 4-letnią kadencję. Prezesem został ponownie Ireneusz Niewiarowski. Duże zaufanie oraz poparcie wśród obecnych delegatów zdobył p. Adam Radłowski, sołtys wsi Kruszewo. Tym samym został członkiem nowego zarządu. W obecnej 4-letniej kadencji będzie miał zaszczyt reprezentować woj. podlaskie, jak i gminę Choroszcz.

 

Adam Radłowski,
sołtys wsi Kruszewo