Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

ODWOŁANIE i POWOŁANIE SKARBNIKA GMINY CHOROSZCZ

2015-02-26

W dniu 26 lutego 2015 r. na V Sesji zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Choroszczy uchwałą Nr V/37/2015 - na wniosek Burmistrza Choroszczy odwołała z dniem 3 marca 2015 r. Panią Joannę Kunikowską ze stanowiska Skarbnika Gminy Choroszcz. Na tym samym posiedzeniu Rada Miejska w Choroszczy uchwałą Nr V/38/2015 - na wniosek Burmistrza Choroszczy powołała z dniem 4 marca 2015 r. Panią Marię Borodziuk na stanowisko Skarbnika Gminy Choroszcz.