Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu nr 2

2015-01-27

Gazeta w Choroszczy

Zgodnie z zarządzeniem wojewody podlaskiego, 19 kwietnia 2015 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu nr 2. Tego dnia mieszkańcy Choroszczy zamieszkujący ulice: Dominikańską, Kolonię Gaj, Ogrodową, Piaskową, Szyszkowiznę, Zamkową, Zastawie I, II, III, Stefana Mikołaja Paca, Szkolną, Jana Klemensa Branickiego, Kruszewską, Zaczerlańską, Rynek 11 Listopada, Bobrową, Torfową, Lisią, Sarnią, Żwirową, Kościukowską wybiorą radnego Rady Miejskiej w miejsce zmarłego nagle śp. Piotra Tymińskiego.

 

wybory

 

Poniżej zamieszczamy kalendarz wyborczy, wytyczne komisarza wyborczego odnośnie do tworzenia komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów na radnych oraz kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej, a także obwieszczenie Burmistrza Choroszczy m.in. o granicach okręgu wyborczego.

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

do 29 stycznia 2015:

- podanie do publicznej informacji, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu wyborczym nr 2

 

do 8 lutego 2015: 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Choroszczy, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Choroszczy, w okręgu wyborczym nr 2

 

do 18 lutego 2015:

- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy

 

do 23 lutego 2015:

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy

 

do 10 marca 2015 do godz. 24:00:

- zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych

 

do 20 marca 2015:

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

 

do 29 marca 2015:

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowej komisji wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

 

do 30 marca 2015:

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

 

do 10 kwietnia 2015:

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

17 kwietnia 2015 godz. 24:00:

- zakończenie kampanii wyborczej

 

18 kwietnia 2015:

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

 

19 kwietnia 2015, 7:00-21:00:

- głosowanie

 

 

Zarządzenie Wojewody-wybory uzupełniające

 

Obwieszczenie

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy