Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

2017-03-09

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - choroszcz.pl
2017-03-09 

Wyłożenie projektu zmiany MPZP dla części wsi Żółtki i miasta Choroszcz

 

Burmistrz Choroszczy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów związanych z projektowanymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie części wsi Żółtki i miasta Choroszcz.

 

Z wyłożonymi dokumentami można zapoznać się poniżej:

 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta Choroszcz);

 

3) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz

(część wsi Żółtki i miasta Choroszcz).

 

Powyższe dokumenty: projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko są wyłożone w terminie od 9 marca do 31 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu: pon.: 7.30-18.00 oraz wt.-pt.: 7.30-15.30.

 

***

 

2016-08-16

 

Burmistrz Choroszczy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów związanych z projektowanymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie części wsi Krupniki.

 

Z wyłożonymi dokumentami można zapoznać się poniżej:

 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Krupniki)

 

2) Załącznik do projektu uchwały - Rysunek zmiany planu zagospodarowania

 

3) Prognoza odziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz (część wsi Krupniki)

 

Powyższe dokumenty: projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko są wyłożone w terminie od 17 sierpnia do 8 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu: pon.: 7.30-18.00 oraz wt.-pt.: 7.30-15.30.