Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Mapa bezpiecznych obiektów noclegowych

2020-06-14

W ramach znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, od 4 maja działalność prowadzić może branża hotelarska, a od 18 maja także branża gastronomiczna. W trosce o bezpieczeństwo turystów i obsługi, w obiektach tych wdrożone zostały specjalne procedury mające na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia. Polska Organizacja Turystyczna zainicjowała bezpłatny program skierowany zarówno do podmiotów świadczących usługi noclegowe, jak i konsumentów – aby zapewnić dostęp do informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na specjalnie dedykowanej stronie: www.bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl:

- mogą zarejestrować się właściciele obiektów, którzy deklarują, że swoje usługi świadczą zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19. Zgłoszenie jest bezpłatne, dobrowolne i nieobowiązkowe. Rejestracja i potwierdzenie przestrzegania zasad i wytycznych, umożliwia oznakowanie obiektu znakiem graficznym: „OBIEKT BEZPIECZNY HIGIENICZNIE. Stosujemy się do zaleceń”. Prawo do używania znaku przysługuje właścicielowi obiektu przez rok;

 

- turyści i konsumenci mogą sprawdzić wybrane przez siebie obiekty destynacji turystycznej.

 

Dzięki przygotowanej akcji i narzędziu weryfikacji, POT chce propagować wiedzę na temat przygotowania obiektów w Polsce do świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego, buduje w ten sposób zaufanie gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS. Nie bez znaczenia jest także zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obiektów noclegowych, w tym podczas korzystania z usług gastronomicznych świadczonych w obiektach, minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców, a także zwrócenie uwagi na kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

 

Program i narzędzie autocertyfikacji higienicznej przygotowane przez POT powstało jako odpowiedź na „Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19”, a także „Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”, przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

 

Na podst. mat. org./UM